Akumulatory Kraków :: Akumulatory Centra, Bosch

Nieodpowiednie składowanie akumulatorów oraz brak ich wtórnego przetworzenia może spowodować nieodwracalne w skutkach zanieczyszczenie.

Dlatego troszcząc się o środowisko naturalne naszym zadaniem jest zmniejszyć ilość odpadów poprzez BEZPŁATNE przyjmowanie zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz innych podobnych produktów.

W związku z powyższym jeżeli masz zużyty akumulator, niezależnie w jakim jest on stanie przywieź go do nas. Nasza firma zutylizuje go BEZPŁATNIE.

W przypadku zakupu nowego akumulatora należy pamiętać o zdaniu starej baterii, w przeciwnym wypadku sprzedający pobiera opłatę depozytową w kwocie:

  • 30zł za sztukę w przypadku baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych;
  • 35zł za sztukę w przypadku baterii przemysłowej kwasowo-ołowiowej.
Jednak kwota ta zostanie zwrócona, gdy w ciągu 30 dni od pobrania opłaty kupujący przekaże zużyty akumulator.

Obowiązek poboru opłaty jest nałożony ustawowo: ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666 art. 54.p.1-5, art. 55 p.1)

Dzięki takiej działalności zmniejsza się ilość odpadów, które mogą przedostać się do środowiska lub będą przeznaczone do składowania. Jest to nie tylko korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska, ale także opłacalne ekonomicznie, gdyż stwarza możliwość dalszego wykorzystania odpadu jako surowca wtórnego w zakładzie recyclingu akumulatorów.
O FIRMIE OFERTA SKLEPIK LOKALIZACJA KONTAKT
Auto-Elektro - Centrum Sprzedaży Akumulatorów Kraków - Akumulatory Centra, Akumulatory Bosch
® Wykonano w MarCo